De norm NEN 2654-1 schrijft voor dat organisaties die wettelijk verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te brengen, een beheerder moeten aanstellen die hiervoor is opgeleid.

De beheerder is namens de organisatie verantwoordelijk voor het beheer, de controle en het onderhoud van het brandmeldsysteem. Andere taken van de beheerder zijn het bijhouden van het logboek en de beheerder is het aanspreekpunt voor de brandweer.
Wij kunnen deze taken voor u uit handen nemen.

Taken van de beheerder

In NEN 2654-1 staat gedetailleerd beschreven welke taken de beheerder moet verrichten. We lichten dit kort toe. 
 

Vier- en achtmaandelijkse controles

Naast de maandelijkse controles moeten aanvullend vier- en achtmaandelijks een aantal taken worden verricht:

Vier- en achtmaandelijkse controles

Naast de maandelijkse controles moeten aanvullend vier- en achtmaandelijks een aantal taken worden verricht:

Logboek

Alle gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van de brandmeldinstallatie moeten in het logboek worden bijgehouden. Hieronder vallen in ieder geval: brandmeldingen, storingen, buiten bedrijf stellingen van installatiedelen (detectiezones), uitgevoerde controles door de beheerder, onderhoud werkzaamheden, reparaties en wijzigingen.

Logboek

Alle gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van de brandmeldinstallatie moeten in het logboek worden bijgehouden. Hieronder vallen in ieder geval: brandmeldingen, storingen, buiten bedrijf stellingen van installatiedelen (detectiezones), uitgevoerde controles door de beheerder, onderhoud werkzaamheden, reparaties en wijzigingen.

Dagelijkse bediening

Hieronder vallen alle handelingen die nodig zijn om brandmeldingen en storingen af te handelen. Deze taken worden vaak gezamenlijk door de beheerder en een daartoe opgeleid persoon of de storingsdienst van het onderhoudsbedrijf opgepakt.

Dagelijkse bediening

Hieronder vallen alle handelingen die nodig zijn om brandmeldingen en storingen af te handelen. Deze taken worden vaak gezamenlijk door de beheerder en een daartoe opgeleid persoon of de storingsdienst van het onderhoudsbedrijf opgepakt.

Maandelijkse controles

Maandelijks moet de beheerder een visuele controle uitvoeren van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen. Daarnaast moet de doormelding van brand- en storingsmeldingen maandelijks worden getest.

Maandelijkse controles

Maandelijks moet de beheerder een visuele controle uitvoeren van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen. Daarnaast moet de doormelding van brand- en storingsmeldingen maandelijks worden getest.

Door de ruime ervaring hierin van FHsecurity, kunnen wij gerust stellen, wij zijn de juiste match voor u.

Wilt u meer informatie of een op maat gesneden offerte, neemt u gerust contact met ons op, wij zullen u uiteraard graag te woord staan.