Missie
Samenwerken en bundeling van de kennis om deze ten dienst te stellen op het gebied van de veiligheid.

Visie

Wij van FHsecurity willen een vooraanstaande positie vervullen in dienstverlening op het gebied van veiligheid en toezicht. Dit in samenwerking met het vakmanschap van de medewerkers. Wij hebben als speerpunt  om voor elke opdrachtgever dé juiste match te zijn, \met professioneel betrokken medewerkers waar de opdrachtgever graag mee samenwerkt

Kernwaarden

Daadkracht
We staan voor de snelle afhandeling van het proces, en stellen doelen en hebben de wilskracht en  het doorzettingsvermogen om dit te realiseren

Duidelijkheid
Onduidelijkheden zijn een gevaar voor de  veiligheid en de volksgezondheid. Daarom streven wij naar duidelijkheid in onze communicatie, en werkwijze.

Deskundigheid
Door veelvuldig de processen te bewaken en de kennis te optimaliseren, staat de deskundigheid bij ons in een hoog vaandel.

Discipline

Dit zien wij als een voorwaarde van succes en voeren geen handelingen uit die in strijd zijn met de regelgeving of procedures.

Klantgerichtheid
Om kwalitatief goede diensten te kunnen verlenen, is luisteren naar de opdrachtgever een eerste vereiste. Klantgerichtheid is voor ons dan ook even noodzakelijk als vanzelfsprekend.